C C C C A+ A A- X

История

Административен съд Ловеч е един от 28-те административни съдилища, създадени по силата на параграф 3 от преходните и заключителни разпоредби на Административно процесуалния кодекс, със седалище и съдебен район, който съвпада със седалището и съдебния район на Ловешки окръжен съд.

       Създаването на регионални административни съдилища отговаря на изискванията на европейските принципи и стандарти за улесняване на достъпа на гражданите и организациите до правосъдието, за прозрачност и откритост, за създаване на гаранции за по-ефективна съдебна защита на правата и законните интереси на гражданите срещу незаконосъобразните актове, действия и бездействия на администрацията.

       Административeн съд – Ловеч започна правораздавателната си дейност на 01.03.2007 г. Към настоящия момент в него работят пет съдии и шестнадесет съдебни служители.

       На нашия сайт ще намерите информация за състава и структурата на съда, неговата компетентност, съдебния му район, адрес, телефони, факс, електронна поща, банкови сметки, график на съдебните заседания, както и справки за образуваните, насрочени и решени дела, протоколите от откритите съдебни заседания. Публикувани са образци на молби, подавани до съда, а също и полезни връзки към интернет страниците на други съдилища и институции, имащи отношение към работата на съда. Ще бъдат обявявани и данни за вакантни длъжности, конкурси и други актуални съобщения.

       Надяваме се този сайт да бъде полезен на гражданите, адвокатите, юрисконсултите, медиите, юридическите лица и административните органи, както и да допринесе за повече прозрачност в правораздавателната дейност на Административeн съд – Ловеч.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация