C C C C A+ A A- X

Съобщение

 


Административен съд – Ловеч актуализира епидемичния режим на работа съгласно Правилата и мерките за работата на съдилищата в условията на пандемия, приети от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.


Уважаеми посетители,

Като превантивна мярка срещу разпространението на остри респираторни инфекции и COVID-19 и в съответствие с указанията на Националния кризисен щаб, е въведен временен режим на организация на работата в Административен съд – Ловеч.

Ограничава се изцяло достъпа на външни лица до помещенията на съда, с изключение на служба „Регистратура“, стаята за четене на дела и зала № 1.

Запознаването с дела и извършването на справки по тях се извършва само в стаята за четене на дела, като се допуска само по едно лице. Останалите следва да изчакват реда си пред сградата на съда. Препоръчваме преимуществено запознаване с делата да се извършва чрез отдалечен достъп през Портала за електронно правосъдие.

Задължително е при посещения в съда посетителите да носят предпазни маски за еднократна употреба.

Страните и техните пълномощници да осъществяват справки по движение на делата преимуществено на тел. 068/651-588 служба „Съдебно деловодство“ или на интернет страницата на съда.

Препоръчително е жалби, молби и други документи да се подават по пощата, чрез куриер или по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис.

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация